Anton Kippenberg, geboren in Bremen in 1874 en overleden in Luzern in 1950, kreeg wereldbekendheid als directeur en eigenaar van de uitgeversfirma Insel-Verlag in Leipzig. Als jonge boekhandelaar legde Anton Kippenberg reeds de basis voor wat zijn tweede levenswerk zou worden: de in een halve eeuw samengestelde Goethe collectie. Zijn dochters zouden deze in naam van hun ouders als autonome, rechtsgeldige stichting oprichten, met als zetel de stad Düsseldorf.

Geen enkel gebouw is zo geschikt voor het onderbrengen van de Anton-und-Katharina Kippenberg Stichting als het ‘Schloβ Jägerhof’, gelegen aan de oostrand van de Hoftuin in het huidige centrum van Düsseldorf. De bouwplannen voor dit slot vonden plaats in 1748: opdracht van de vorst Carl Theodor zu Pfalz aan de uit Aken afkomstige bouwmeester Johann Josef Couven en naar waarschijnlijkheid verder uitgewerkt door de architect Nicolas de Pigage. Het gebouw werd een jaar voor Goethes geboorte ontworpen maar pas in 1772 gebouwd. Hoewel Goethe het slot niet noemt moet hij het wel in 1774 hebben gezien toen hij een bezoek bracht aan de familie Jacobi op hun landgoed Pempelfort, enkel door tuinen gescheiden van ‘Schloβ Jägerhof’. Als Goethe in november 1792 bij terugkeer van de eerste coalitie oorlog tegen het leger van de Franse Revolutie vier weken op Pempelfort verblijft, verwijst hij ook niet direkt naar het Slot, al roemt hij wel de ‘omgeving met diens uitgestrekte en goed onderhouden tuinen’. Vier jaar later, in 1796, werd Slot Jägerhof geplunderd door revolutionaire troepen, waarna het volledig onbewoonbaar was. Het was pas in 1811, ter aanleiding van het bezoek van Napoleon aan Düsseldorf, dat het slot weer gerestaureerd werd, naar ontwerp en onder toezicht van Adolf von Vagedes.

Naast Goethes relatie met de familie Jacobi zijn er talrijke artistieke- en geestelijke verwantschappen te noemen tussen Goethe en personen die in Düsseldorf en omgeving woonden of een een tijdlang in deze stad verbleven, waaronder Johann Jacob Heinse, Johann Peter Melchior, Johann Heinrich Lips, Friedrich Bury, Peter Cornelius, Heinrich Kolbe, Felix Mendelssohn Bartholdy, Ferdinand Hiller en Heinrich Heine.
Daarnaast heeft Düsseldorf nu een lokaal-historische betekenis, daar Düsseldorf, als zetel van de Anton-und-Katharina-Kippenberg Stichting, het Goethe-Museum, naast Frankfurt en Weimar als derde Duitse stad geldt die kennis over Goethe en zijn tijd bevordert.

© Goethe-Museum
Anton-en-Katharina-Kippenberg Stichting
D-40211 Düsseldorf, Jacobistraβe 2, Telefoon + 49 211 89 9 62 62

Openingstijden:
Museum:
Dinsdag tot en met vrijdag, en zondag 11-17 uur
Zaterdag 13-17 uur
Maandag gesloten