მრავალფეროვანი სახელმწიფო მოღვაწეობის ნიადაგზე საფუძველი ჩაეყარა გოეთეს დაინტერესებას საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებით, როგორიცაა ბოტანიკა, გეოლოგია, მეტეოროლოგია და ქრომატიკა. ვაიმარის თემისადმი მიძღვნილი დარბაზის ბოლოში განლაგებულია საბუნებისმეტყველო ოთახი, რომელშიც მოთავსებულია გოეთეს ჩანაწერები მცენარეული და ცხოველთა სამყაროს მეტამორფოზაზე, მისეული აღმოჩენები ადამიანის შუა ყბის ძვლის არსებობაზე და ის ხელსაწყოები, რომელთა საშუალებითაც გოეთეს ფერთა თეორია ყალიბდებოდა.


© გოეთეს მუზეუმი ანტონ-და
კატარინა-კიპენბერგების-ფონდი
იაკობის ქუჩა 2, 40221 დიუსელდორფი, ტელ. (0211) 89-9 62 62

სამუშაო საათები:
სამშაბათიდან პარასკევამდე და კვირას 11-დან 17 საათამდე
შაბათს 13-დან 17 საათამდე